Mając na uwadze dobro mieszkańców, Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej

w Terespolu dodatkowo realizuje następujące zadania:

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnoś›ciowa 2014 - 2020